گردآوردگاه بداغیکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

بایگانی‌ها خدا - صفحه 2 از 2 - MEB

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
صفحه 2 از 2 قبلی 12