گردآوردگاه بداغپنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

کتاب بیدار باش - 070 - MEB

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
نظرات و ارسال نظر

امیر بداغBobbuBrowne گفته :
یکشنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

Hello! Cool post, amazing!!!

Likes0Dislikes0
پاسخ دهيد